**** "Rodzi­na Bo­giem sil­na, sta­je się siłą człowieka i całego narodu" - Jan Paweł II ****

Aktualności