**** "Rodzi­na Bo­giem sil­na, sta­je się siłą człowieka i całego narodu" - Jan Paweł II ****

Ogłoszenia parafialne


Msze święte w niedzielę: 8:00 i 10:30, w dni powszednie: 17:00 
Biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku po mszy świętej o 17-tej
PLAN KOLENDY 2015 :
2 stycznia - piątek - Borzyszkowo wybudowanie godzina 10
3 stycznia - sobota - Runowo od p. Olszewskich do p. Rzepka godzina 10
5 stycznia - poniedziałek - Borzyszkowo wieś godzina 10
7 stycznia - środa - Droga do Chłopigostu godzina 14
8 stycznia -czwartek - Puszcza od p. Obara godzina 15
9 stycznia - piątek - Puszcza od p. Kujawa godzina 13
10 stycznia - sobota - Czarmuń godzina 10
12 stycznia - poniedziałek - Runowo od p. Powalisz do p. Jóźwiak godzina 13
13 stycznia - wtorek - Runowo od p. Lewandowskich do p. Kaplar godzina 15
14 stycznia - środa - Runowo od p.Piesi do p. Szłapińskich godzina 13
15 stycznia - czwartek - Runowo do p. Grubich do p. Powalisz godzina 15
16 stycznia - piątek - Runowo od p. Guth do p . Antczak godzina 13
17 stycznia - sobota - Zgniłka od p. Żurek godz 10
19 stycznia - poniedziałek - Zgniłka od p. Żurek do p. Szymańskich godzina 13
20 stycznia - wtorek - Runowo od p. Lurka do p. Jóźwiak godzina 15
21 stycznia - środa - Runowo od p. Jóźwiak do p. Białczyk godzina 13
22 stycznia - czwartek - Runowo bloki 8 i 7 godzina 15
23 stycznia - piątek - Runowo od Dworca PKP do kościoła - godzina 13
24 stycznia - sobota - Runowo od Więcborka do p. Kubiak godzina 10
26 stycznia - poniedziałek - Kolonia godzina 13
27 stycznia - wtorek - Runowo - bloki 6, 5, 4, godzina 15
28 stycznia - środa - Runowo - bloki strona prawa od kościoła godzina 13
29 stycznia - czwartek - Runowo - bloki 1, 2, 3 godzina 15
30 stycznia - piątek - Runowo Młyn godzina 13 .
+++++++++++++++++++++++